Huisbezoeken

Ook hier is er in de mate van het mogelijke vrije keuze van arts, tenzij bij dringende oproepen.
Dan komt de arts die zich het snelst kan vrijmaken.

Vraag huisbezoeken wel tijdig aan: liefst tussen 8 en 11 uur 's morgens.

Vermeld bij uw aanvraag steeds:

  • Naam en voornaam van de patiënt
  • Het volledige adres 
  • Bondige reden van de aanvraag