Algemeen

Sinds september 2018 werken wij met vijf huisartsen samen: Dr Sigrid Milants, Dr Geert Pint, Dr Ignace Verscheure, Dr Leen Leroy en Dr Lukas Delmeiren aangevuld met een haio (huisarts in opleiding).

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken nuttig is. Hierdoor verhogen we de beschikbaarheid en delen wij onze ervaringen. Uiteraard behoudt elke patiënt het recht op vrije keuze van arts. Het kan echter zijn dat u geholpen wordt door een andere arts dan uw keuze, nl. in volgende omstandigheden:

  •  'spoedgevallen': worden door de snelst beschikbare arts behandeld
  •  bij 'afwezigheid': door vakantie, ziekte, bijscholing, ...
  •  als de agenda van de arts 'volzet' is.

Wij werken wel samen met hetzelfde medisch dossier, overleggen heel regelmatig en zorgen zo voor continuïteit in de zorgverstrekking.

Wij zijn elke weekdag te bereiken van 8u tot 19u. Voor ernstig zieke, palliatieve patiënten, voorzien wij een continue bereikbaarheid van één van de huisartsen van de praktijk.

Wij vragen u om bij voorkeur op raadpleging te komen. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf geeft zowel voor de patiënt als voor de huisarts het meeste voordeel: het dossier is bij de hand, er is meer materiaal ter beschikking, het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden.

Om de continuïteit te verbeteren en de wachttijden te verminderen werken we op afspraak. Op drukke dagen echter, of indien hij/zij niet beschikbaar is kan er u een arts voorgesteld worden. Wij garanderen u dat u steeds de dag van uw oproep zelf een afspraak kan hebben bij één van de artsen.

We willen graag elk probleem volgens de regels van de goede geneeskunde behandelen. Ook willen we het tijdschema zo efficiënt mogelijk laten verlopen, om de wachttijden voor U tot een minimum te beperken.

Alle artsen werken volgens de geconventioneerde tarieven. Wij rekenen de officiële tarieven aan en vragen geen ereloonsupplement. Deze tarieven zijn hier te raadplegen. 

Tijdens het weekend is de praktijk gesloten. Voor dringende medische problemen kan u dan terecht bij de wachtdienst: 1733